Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 1 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 2 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 3 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 4 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 5 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 6 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 7 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 8 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 9 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 10 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Foto 11 van 11
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade
Commercieel kantoor te koop in Kerkrade

Opleveringsniveau:
In de huidige staat en leeg van huur en gebruik.

Bestemming:
'Kerkrade Oost II' vastgesteld in het raadsbesluit van d.d. 04-07-2012.
Op grond van artikel 6 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de van toepassing
zijnde dubbelbestemming(en), bestemd voor:
a maatschappelijke doeleinden;
b horeca, uitsluitend voor zover het betreft horeca F;
c kantoren;
d verhardingen, groen-, speel-, parkeervoorzieningen en voorzieningen voor het vasthouden (infiltratie), bergen en afvoeren van hemelwater;
e openbare nutsvoorzieningen;
een en ander met daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen zoals tuinen, erven, speel- en
straatmeubilair.

Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor, bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Kerkrade
Sectie: L
Perceel: 2034
Kadastrale grootte: 21 are, 36 ca.

Bouwjaar:
1919

Zekerheidstelling:
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.

Notaris:
Ter keuze van de koper.

Aanvaarding:
Direct.

Bijzonderheden:
Tekeningen zijn opvraagbaar via ons kantoor.