Grond verkocht in Born
Foto 1 van 11
Grond verkocht in Born
Foto 2 van 11
Grond verkocht in Born
Foto 3 van 11
Grond verkocht in Born
Foto 4 van 11
Grond verkocht in Born
Foto 5 van 11
Grond verkocht in Born
Foto 6 van 11
Grond verkocht in Born
Foto 7 van 11
Grond verkocht in Born
Foto 8 van 11
Grond verkocht in Born
Foto 9 van 11
Grond verkocht in Born
Foto 10 van 11
Grond verkocht in Born
Foto 11 van 11
Grond verkocht in Born
Grond verkocht in Born
Grond verkocht in Born
Grond verkocht in Born
Grond verkocht in Born
Grond verkocht in Born
Grond verkocht in Born
Grond verkocht in Born
Grond verkocht in Born
Grond verkocht in Born
Grond verkocht in Born

+ BOUWKAVEL
+ PRACHTIGE LIGGING
+ ROYAAL PERCEEL

De luxe van vrije keuze. Volledig maatwerk in wonen, eigenlijk is er dan maar één optie de beste: zelf bouwen. Het is een droom van velen om tot in detail te bepalen hoe een huis eruit ziet. Van de grote woonkeuken, de maatvoering van de open haard tot de uitstraling van de brievenbus. In Graetheide is het mogelijk.

Ter beeldvorming zijn diverse impressies bijgevoegd om een mogelijkheden te visualiseren, rekening houdend met de bezonning en de inrichting van het terrein. Het betreft hier een impressie aan de hand van het vigerende bestemmingsplan. Uiteraard is het ontwerp naar eigen smaak en inzicht aan te passen. Geheel vrijblijvend brengen wij u in contact met de architekt.

OMGEVING
Graetheide (Limburgs: (De) Graathei) is een gehucht in de gemeente Sittard-Geleen, in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. Tot 2001 viel deze plaats onder de voormalige gemeente Born. Graetheide valt voor het postcodeboek en de BAG onder de formele woonplaats Born, maar heeft wel een aparte bebouwde kom met een eigen plaatsnaambord. Er wonen circa 260 mensen

Het gehucht ligt in een landelijk gebied, ongeveer een kilometer ten zuidwesten van de kom van Born, langs het Julianakanaal en aan de gelijknamige weg die Born met de Bergerweg verbindt. De weg, die elders Oude Baan en Oude Postbaan wordt genoemd, is een restant van een oude hoofdweg tussen Maastricht en Roermond van vóór de aanleg van de rijksweg Maastricht - Nijmegen en de A2. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit boerderijen en woonhuizen die over een lengte van circa 650 meter aan weerszijden van deze weg zijn gelegen. Het is daarmee een typisch lintdorp.

De naam van het gehucht is afgeleid van het gebied waarin het is gelegen, de Graetheide, een voormalig heidegebied op een laaggelegen plateau (het Graetheideplateau) in Zuid-Limburg.

Perceel maatvoering:

- Frontbreedte circa 13,50 m.
- Diepte zuidgrens circa 68,70 m.
- Diepte noordgrens circa 73 m.
- Perceeloppervlakte 880 m2.

Deze afmetingen zijn afgelezen uit Perceelloep.nl. Het betreft geschatte afmetingen. Aan de opgegeven maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.

---
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat een koopovereenkomst met betrekking tot deze onroerende zaak eerst dan tot stand is gekomen nadat alle partijen de koopovereenkomst hebben getekend, de zogenaamde “schriftelijkheidsvereiste” is in dezen van toepassing.
- De waarborgsom/bankgarantie bedraagt 10% van de koopsom en is een uitdrukkelijk onderdeel van de koopovereenkomst. De koper dient deze binnen 2 dagen ná het vervallen van de eventuele ontbindende voorwaarden bij de transporterende notaris te deponeren.
- Een koper/ geïnteresseerde heeft een onderzoeksplicht en is gerechtigd voor zijn rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten, dan wel adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat en het gebruik van deze onroerende zaak.
- Voor het optimaal behartigen van diens belangen adviseert Beckers Makelaardij geïnteresseerden en kopers om een professionele NVM-aankoopmakelaar in te schakelen.
- De bij de inmeting gehanteerde Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit (mede als gevolg van het gegeven dat Beckers Makelaardij geen professioneel inmeter is) verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
- Deze informatie is door Beckers Makelaardij zorgvuldig samengesteld. Onzerzijds wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle weergegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.